Založení společnosti na klíč


Více informací

Prodej a.s.


Důvody k prodeji společnosti mohou být různé. Někdy je to změna podnikání, jindy rodinné či osobní důvody a jindy je zase prodej společnosti jediným východiskem k jejímu dalšímu růstu.

Dříve než se do prodeje akciové společnosti pustíte, měli byste mít jasno v tom, proč to vlastně děláte a co od prodeje akciové společnosti očekáváte. Někdy se totiž stává, že podnikatel k prodeji společnosti přistupuje nerozvážně a pak svého kroku lituje. Prodej společnosti je nezvratný krok, proto by měl být výsledkem dlouhodobých úvah a ne rychlým řešením momentálního problému.

Nejvýhodnější je prodávat akciovou společnost, když je zisková. Akciová společnost, jejíž zisk klesá nebo je dokonce ve ztrátě je sice také prodejná, ale dostanete za ní podstatně méně než za prosperující podnik.

V porovnání s jinými obchodními společnostmi je prodej akciové společnosti poměrně rychlý a jednoduchý. K jejímu prodeji stačí pouze sepsat smlouvu o převodu cenných papírů, tedy akcií.

Před prodejem akcií je nejdříve nutné si ověřit, jakým způsobem převod akcie upravují stanovy akciové společnosti. Je důležité vědět, jestli je k převodu akcií na nového vlastníka potřeba souhlasu valné hromady nebo musíte splňovat jiné podmínky pro převod akcií.

Bez ohledu na typ akcií dochází k jejich převodu zpravidla vždy na základě smlouvy o převodu cenných papírů nebo na základě smlouvy o jejich darování. V této smlouvě musí být uveden druh akcie, jedná li se tedy o akcie na jméno nebo na majitele. Taktéž je potřeba uvést přesný počet akcií a jejich kupní cenu.

Smlouva o převodu cenných papírů musí mít písemnou formu a kromě jiného musí splňovat také podmínky vyžadované zákonem o cenných papírech. Jestliže akciová společnost vede seznam svých akcionářů, je potřeba zavést změny i do tohoto seznamu.

V případě převodu akcie na jméno je zapotřebí sepsání výše uvedené smlouvy. K převodu dochází takzvaným rubopisem, tedy jakýmsi písemným vyhlášením majitele akcie na listině a následným odevzdáním akcie. V rubopise se zpravidla uvádí jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo nabyvatele akcie. Taktéž by měl být na rubopise akcie uveden datum převodu akcie.

Prodej s.r.o


Prodej a nákup firem dnes není nic výjimečného. Je to však rozhodnutí, které je potřeba důkladně zvážit. V tomto případě patří osvědčené dvakrát měř, jednou řež.

Proč prodat s.r.o.?

Důvodů proč prodat svou firmu může být mnoho a jsou značně individuální a každý podnikatel by měl zvážit všechna svá pro a proti.

Jakmile se rozhodnete podnik prodat, neměli byste s tím otálet. V opačném případě se může stát, že vaše firma začne ztrácet na hodnotě. Je však třeba se připravit na to, že prodej firmy zabere nějakou dobu a firmu nelze prodat ze dne na den. Zejména v případě, že má s.r.o. nějakou historii a v minulosti vykazovala nějakou ekonomickou činnost, ať už zisk nebo ztrátu.

Čím větší společnost vlastníte, tím více práce vám její prodej dá. V případě větších společností byste o prodeji měli v prvním případě uvědomit vrcholné orgány. Tajit záměr s.r.o. prodat před managementem nebo valnou hromadou je zbytečné či dokonce nefér.

Připravte všechny dokumenty

Potencionální kupci, kteří o vaši firmu projeví zájem, budou chtít vidět doklady s firmou související. Ve spolupráci s účetní firmou připravte všechny účetní doklady, daňová přiznání, rozvahy atd. Pro budoucí zájemce připravte podrobný dokument, v němž uvedete všechny podstatné informace o vaší společnosti. Chybět by zde neměli základní informace o firmě, jejím hospodaření, organizační struktuře nebo interních záležitostech.

Nepodceňujte smlouvy

Jakmile se s kupcem domluvíte na prodeji společnosti s r.o. zaměřte svou pozornost na smlouvy. S budoucím majitelem uzavřete smlouvu o převodu obchodního podílu společnosti. Smlouva musí být písemná a je potřeba, aby všechny podpisy v ní byly notářsky ověřené.

Zápis změny do obchodního rejstříku

Účinky převodu podílu obchodní společnosti nastávají až okamžikem zápisu do obchodního rejstříku. Proto je potřeba na příslušném soudě podat návrh na změnu údajů zapsaných v obchodním rejstříků. Tento návrh je potřeba doplnit potřebnými dokumenty, přičemž všechny dokumenty musí být úředně ověřeny.

S kupujícím je potřeba si ujednat také podmínky plateb, v ideálním případě by částka inkasovaná za prodej s.r.o měla až do úplného přepisu v obchodním rejstříku zůstat v notářské úschově.

Prodej společnosti s ručením omezeným je často těžkým rozhodnutím, proto byste si na něm měli dát záležet. V případě, že si nejste jistí nebo s prodejem společnosti nemáte zkušenosti je lepší se obrátit o pomoc na advokáta nebo specializovanou firmu, která vám s prodejem vašeho podniku pomůže.

Sídlo firmy pro firmu


Jednou ze základních podmínek pro zápis firmy do obchodního rejstříku je sídlo firmy. Spousta podnikatelů dnes toto řeší takzvaným virtuálním sídlem firmy. Možnost využít virtuálního sídla je zcela legální. Od roku 2009 nemá podnikatel povinnost mít sídlo firmy tam, kde se fakticky zdržuje. Ale se souhlasem vlastníka nemovitosti může mít sídlo firmy téměř na jakékoliv adrese v republice.

Tato virtuální sídla mají celou řadu výhod. Jedním z nich je alespoň částečná ochrana identity majitele firmy. Určitě je lepší podnikat se sídlem firmy někde ve městě, než mít sídlo společnosti ve vlastním rodinném domě někde na vsi. Sídlo společnosti, zejména pokud je ve větším městě nebo na prestižní adrese, je součástí dobrého jména společnosti a v očích obchodních partnerů přináší v mnoha případech body navíc. Díky sídlu firmy získáte lukrativní adresu, za kterou byste v jiných případech platili horentní sumy.

Se sídlem firmy ve větším městě se také snižuje pravděpodobnost kontroly příslušných orgánů, ať už živnostenského nebo finančního úřadu.

Služba poskytnutí sídla firmy je ideálním řešením pro ty podnikatele, kteří chtějí pro svou firmu lukrativní prostory, ale nechtějí nebo si nemohou finančně dovolit platit stálý pronájem. Díky sídle firmy může podnik ušetřit na pronájmu kancelářských prostor až několik desítek tisíc korun měsíčně.

Využití nabídky sídla firmy by měli zvážit také všichni podnikatelé, kteří pracují z domu. V očích klientů získáte větší prestiž a důvěru.

Dalším plusem pro zřízení sídla firmy je snížení administrativní zátěže. Společně se sídlem firmy většinou získáváte i virtuální kancelář a s tím spojeným přebíráním došlé pošty. O došlé korespondenci jste zpravidla informováni emailem a můžete si ji buď vyzvednout osobně nebo vám za poplatek bude přeposlána na vámi uvedenou adresu.

Založení s.r.o


Založit si s.r.o má celou řadu výhod. Společnost s ručením omezeným budí větší respekt a mnohdy také důvěru, než když podnikáte jako živnostník pod svým vlastním jménem. S s.r.o. se lépe buduje podnikatelský brand a zvyšuje se vaše šance na možnou účast ve veřejných zakázkách.

Se společností s ručením omezeným vytváříte větší hodnoty než při živnostenském podnikání. Rozdíl je prostý. Při živnosti budujete pouze své jméno, v případě obchodní společnosti skutečnou firmu, kterou můžete kdykoliv prodat.

Nezanedbatelným plusem je možnost vašeho vlastního zaměstnání nebo rodinných příslušníků ve vaší s.r.o. Ke společnosti s ručením omezeným se váže nižší daňová zátěž a menší rizika spojená s podnikáním. Na rozdíl od soukromé živnosti, u společnosti s.r.o. neručíte za závazky do výše celého svého jmění, ale jen do výše kapitálu společnosti.

Společnost s ručením omezeným se také, v porovnání se živností, lépe propaguje. Živnost musíte provozovat pod svým vlastním jménem, což může být problém, pokud máte nějaké běžné nebo naopak neobvykle a těžko zapamatovatelné jméno. To u společnosti s ručením omezeným neplatí. Pro tu si můžete zvolit téměř jakýkoliv název, pokud dodržíte základní pravidla.

Dříve než se do založení s.r.o skutečně pustíte, připravte se na to, že společnost vám po večerech budou dělat právní spisy a soubor zákonů, které prostě musíte nastudovat. Zejména vás nemine povinná četba živnostenského zákona, obchodního zákoníku či některých daňových předpisů.

To je fáze, kterou byste v žádném případě neměli podcenit, protože neznalost zákona ani v tomto případě neomlouvá. A pokud přípravu a samostudium všech důležitých materiálů podceníte, může se stát, že vám založení s.r.o. zabere více času a vyjde vás dráž, než jste původně předpokládali.

Pro založení společnosti s ručením omezeným musíte splnit několik základních podmínek. Zejména je to složení základního kapitálu. Ten byl oproti předchozím letům snížen na minimum a oproti dřívějším 200 000 korun, můžete v dnešní době založit s.r.o. i s kapitálem ve výši 1 Kč. V ideálním případě byste si však měli kapitál zvolit vyšší. U některých osob či firem, společnosti s kapitálem ve výši 1 Kč nebudí důvěru.

Sídlo společnosti

Pro svou novou společnost s ručením omezeným budete potřebovat adresu, na níž bude vaše firma sídlit. Obchodnímu soudu musíte doložit písemné potvrzení, že vlastník nemovitosti s uvedením adresy jako sídla společnosti souhlasí.

Nezaměnitelný název obchodní společnosti

Další z podmínek, které musíte splnit při založení společnosti s ručením omezeným je nezaměnitelný a neklamavý název vaší společnosti. Ten musí obsahovat dovětek s.r.o., spol. s. r.o. nebo společnost s ručením omezeným. To, jestli název vaší budoucí firmy už někdo nepoužívá, můžete snadno ověřit na portálu justice.cz.

Založit sám nebo koupit hotovou společnost s.r.o?

Podmínky pro založení společnosti s ručením omezeným se v posledních letech zmírnily, přesto je založení s.r.o náročné. Zejména časově. Čeká vás nutné studium platné legislativy a dalších dokumentů, kolečko běhání po úřadech, notářích a bankách, které musíte absolvovat. A navíc nikde nemáte jistotu, že soud vaší žádosti o zapsaní nové společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku, vyhoví. Nezřídka kdy se stává, že žadatelé o zápis od obchodního rejstříku něco podcení a martýrium se založením s.r.o. se prodlouží.

Nic z toho však nemusíte absolvovat, pokud založení s.r.o svěříte do rukou specializovaných firem, které se zakládáním obchodních společností živí. Ušetříte tím spoustu času, nervů a v neposlední řadě také peníze.

Založení a vznik akciové společnosti


Akciová společnost je považována za jednu z nejprestižnějších forem podnikání u nás. Dovětek a.s. u své společnosti oceníte v případě vyjednávání mezi obchodními partnery nebo při případné účasti na výběrových řízeních.

Akciová společnost může mít jednoho či více zakladatelů. Přičemž akciovku může založit jak fyzická, tak právnická osoba. Dalším faktem, hovořícím ve prospěch akciové společnosti, je její objektivní řízení. Akciovku sice může založit jeden člověk, ale minimálně tři osoby musí být v orgánech společnosti.

Založení akciové společnosti je v současné době jednodušší, než tomu bylo před lety. K jejímu založení už stačí pouhé přijetí stanov. Dříve bylo zapotřebí také přijmout zakladatelskou smlouvu. To v případě, že společnost zakládali dva a více zakladatelů. V případě založení společnosti jedním zakladatelem byla zapotřebí zakladatelská listina.

Ve stanovách akciové společnosti nesmí chybět název firmy, její sídlo a předmět podnikání, výše základního kapitálu a základní informace o akciích, jako je například jejich počet, určení, zda budou na jméno nebo na majitele, způsoby hlasování na valné hromadě. Ve stanovách nesmí chybět ani údaje o počtu členů představenstva, dozorčí radě nebo jiných orgánech a způsob rozdělení zisku nebo způsob úhrady ztráty.

Nevýhodou, zejména pak pro začínající podnikatele, může být vysoký základní kapitál, který je při založení akciové společnosti potřeba složit. Ten je v současné době stanoven na 2 000 000 korun nebo 80 000 EUR. Pro zápis nové společnosti do obchodního rejstříku je nutné složit minimálně 30 %, zbytek je možné doplatit až po založení společnosti.

Výhodou je také větší anonymita společníků. Do obchodní rejstříku se nezapisují údaje o akcionářích, vyjma případu, kdy je akcionářem pouze jedna osoba.

Jménem akciové společnosti jedná představenstvo, které je statutárním orgánem. Na jeho činnost a hospodářský výsledek celé akciové společnosti dohlíží dozorčí rada. Ta musí mít minimálně tři členy. Obvykle tři členy má také představenstvo, pokud tedy nemá společnost jednoho akcionáře. V takovém případě může mít představenstvo jen jednoho člena.

Všichni členové orgánů akciové společnosti musí splňovat zákonem stanové podmínky. Zejména to je plnoletost, musí být bezúhonní a a způsobilí k právním úkonům. Poměrně jednoduchá je také případná změna vlastníků. U akciové společnosti stačí prodat akcie. Není zapotřebí, oproti jiným typům obchodních společností, chodit na soud nebo sepisovat další listiny nebo smlouvy.

Založení akciové společnosti je poměrně náročné, na čas a v neposlední řadě také finančně. Nejen z těchto důvodů je lépe se při založení akciové společnosti spojit s odborníky, kteří mají zakládání obchodních společností v popisu práce.

Zajímavé odkazy: virtuální asistentka | airport transfer |